Konferencje

 I. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Rehabilitacja Wczoraj-Dziś-Jutro.

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Rehabilitacja Wczoraj-Dziś-Jutro odbyła się w dniach 19-20 października 2018 roku z okazji 10-lecia Katedry i Kliniki Rehabilitacji, Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum, UWM w Olszynie. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego. W dawnym pałacu biskupów warmińskich w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim gościliśmy ponad 180 osób. Wśród zaproszonych wykładowców byli wybitni specjaliści z Polski ale także      z USA, Izraela, Litwy oraz Wielkiej Brytanii. Podczas konferencji odbyło się 7 sesji naukowch:
1.Neurochirurgia i Neurorehabilitacja / Spondyloortopedia dorosłych
2. Spondyloortopedia i rehabilitacja dzieci
3. Naczyniowe i chirurgiczne aspekty w rehabilitacji
4. Neuroortopedia i Rehabilitacja
5. Ręka spastyczna w mózgowym porażeniu dziecięcym
6. Problemy żywieniowe i rehabilitacja zaburzeń połykania u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
7. Fizjoterapia
Przedstawiono na nich aktualną wiedzę i własne doświadczenia oraz kierunki rozwoju spondyloortopedii, neurochirurgii, neurorehabilitacji i fizjoterapii.
Podejmując wyzwanie zorganizowania wydarzenia naukowego o charakterze międzynarodowym, mieliśmy na celu integrację specjalistów z różnych dziedzin medycyny, których praca przyczynia się do podnoszenia poziomu szeroko pojętej rehabilitacji.

       Zapraszamy do galerii zdjęć.

STRESZCZENIA