Klinika Rehabilitacji, WSSD

  

 


 
 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
w Olsztynie
COLLEGIUM MEDICUM
WYDZIAŁ LEKARSKI
Katedra i Klinika Rehabilitacji
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18 a
tel./fax. (89) 539-32-83, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kierownik Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski


 

 

1. Oddział Rehabilitacji dla Dzieci (ogólnoustrojowa rehabilitacja)Struktura Kliniki Rehabilitacji w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie obejmuje:

W oddziale przebywają głównie pacjenci po operacyjnym leczeniu urazów i schorzeń narządu ruchu, po urazach wielonarządowych, ale także z przewlekłymi schorzeniami narządu ruchu wymagającymi systematycznego usprawniania.

2. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

W oddziale hospitalizowani są pacjenci po urazach czaszkowo-mózgowych, po urazach rdzenia oraz pacjenci wzrodzonymi i nabytymi schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

3. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej (rehabilitacja wczesnorozwojowa, neurologiczna i ogólnoustrojowa a także rehabilitacja narządu wzroku)

Specjalizujemy się w  terapii i wczesnej diagnostyce niemowląt zagrożonych niepełnosprawnością. Ponadto w trybie rehabilitacji dziennej prowadzimy terapię przewlekłych schorzeń narządu ruchu i układu nerwowego a także rehabilitację narządu wzroku i mowy.

4. Dział Rehabilitacji Ambulatoryjnej

5. Poradnia Rehabilitacyjna

6. Poradnia Wad Postawy

The Department of Rehabilitation was established by the decision of the Faculty of Medical Sciences and Senate of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn - Resolution No. 17 of 16 June 2008. Within its organizational structure a Rehabilitation Clinic has been established with 
a Rehabilitation Outpatient Clinic.

The Department deals with the education of students in the field of medical rehabilitation and the implementation of other medical subjects in the fields of medicine, nursing, medical rescue and nutrition.

The Rehabilitation Clinic provides services in the field of orthopedic and neurological rehabilitation 
in the stationary (25 beds),  day-stay and outpatient clinics.

Former and finished grants

  • - 2017-2016 Currently, as part of the statutory research of WNM UWM in Olsztyn, a project is underway: Research on autonomous collection system and analysis of pressure data exerted by Cheneau orthopedic brace.
  • - 2016 as part of the statutory research of WNM UWM in Olsztyn, a project was underway: Analysis of developmental resources of children during early childhood.
  • - 2014-2011 grant founded by Ministry of Science and Higher Education N N518 288940 Comparison of the aplication of advanced and traditional methods of posture assessment and motion system function in the diagnosis, monitoring and evaluation of the effectiveness of kyphotic spine deformation therapy.
  • - 2012-2009 grant founded by Ministry of Science and Higher Education No. N N518 413036 The use of modern measuring and therapeutic devices for the clinical and anthropometric evaluation of postural disorders of children and adolescents with particular regard to idiopathic scoliosis and the analysis of the effectiveness of its treatment methods.
  • - 2009-2007 grant founded by Ministry of Science and Higher Education N518 037 32/2715 Analysis of the effect of muscle electrostimulation on spinal curvature correction in experimental study.
  • - 2006-2003 grant founded by KBN No. 4T11E009 25  Experimental and clinical evaluation of  electrostimulation of the muscles as an adjunctive therapy for the treatment of low-grade idiopathic scoliosis.
  • - 2012-2011 European Union Project under the European Social Fund nr. POKL.09.01.02-28-029 / 10-00. Man - the best investment. Educational opportunity for children with disabilities.
  • - 2010 – 2009 Financial Mechanism of the European Economic Area, Cross-Border and Interregional Cross-Border Funds FMG / III / 129/09. Quality management in health care.
  • - 2009-2007 EU-Russia Cooperation Programme (Tacis) no. 2007/132-594. The establishment of international rehabilitation center for 7-14 year-old children with disabilities.