Oddział Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej

Oddział Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej zlokalizowany jest w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie. 

W Oddziale Klinicznym Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej leczeni są przede wszystkim pacjenci:
- z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego w wyniku m.in. udarów mózgu, urazów czaszkowo-mózgowych, urazów rdzenia kręgowego po ustąpieniu ostrej fazy leczenia i stabilizacji stanu ogólnego.
- z uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego (polineuropatie pozapalne, uszkodzenia korzeni nerwowych w przebiegu chorób kręgosłupa, uszkodzenia nerwów obwodowych i inne)
- po leczeniu zachowawczym i operacyjnym chorób narządu ruchu (choroba zwyrodnieniowa stawów, urazy kończyn, amputacje kończyn i inne).
W usprawnianiu pacjentów wykorzystywane są głównie neurofizjologiczne koncepcje kinzyterapeutyczne, urządzenia z zastosowaniem biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback) oraz indywidualna praca z neuropsychologiem, neurologopedą i terapeutą zajęciowym.

Szczegółowe informacje: www.usk-olsztyn.pl